Biblioteka szkolna - Integracyjna Szkoła Podstawowa

 

Biblioteka szkolna – opiekun:

 

mgr Maria Madeja

W roku  szkolnym 2016/17  zapraszamy do naszej biblioteki,
czynna jest na przerwach  od godz. 9.40 w dniach:

poniedziałek
środa
piątek

 

Regulamin biblioteki:

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni.
 W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

   
 

 

Konkursy i apele:

* Całoroczny konkurs dla  klas I-III oraz IV-VI  - „Najlepszy Czytelnik Roku 2016/2017”

*Organizowane  apele, konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne będą podawane na bieżąco przez cały rok szk. na stronie internetowej szkoły oraz na bibliotecznej tablicy ogłoszeń

Biblioteka  wzbogacona jest  wieloma nowościami czytelniczymi, zachęcamy do czytania!!!

 

 

Kategoria treści: