Grono pedagogiczne - Integracyjna Szkoła Podstawowa

GRONO PEDAGOGICZNE
2017/2018

 

 • Anna Stokłosa - nauczyciel przedmiotu historia i społeczeństwo
 • Maria Madeja - nauczyciel religii, bibliotekarz szkolny
 • Lidia Kwiatkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - wychowawca oddziału przedszkolnego, grupa 4-5 - latków
 • Joanna Migdał-Strychalska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - wychowawca oddziału przedszkolnego, grupa 6 - latków
 • Elżbieta Łapa - nauczyciel wspomagający oddziału przedszkolnego, grupa 6 - latków
 • Kinga Wystub - nauczyciel muzyki w klasach I - V, nauczyciel wspomagający w klasie IIa
 • Barbara Kurdybowicz - psycholog
 • Joanna Figiel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowaca klasy I
 • Kinga Sarota - nauczyciel wspomagający w klasie I, pedagog szkolny klas "0" - III
 • Barbara Łyszczarz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIb
 • Joanna Kurdziel - wychowawca w klasie VII, nauczyciel informatyki w klasach I - III oraz techniki w klasach IV - VII
 • Monika Buczak - nauczyciel wspomagający w klasie IIIb
 • Marzena Gwizdała - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIb
 • Alicja Stanek-Pałka - wychowawca klasy VIa - nauczyciel języka angielskiego
 • Joanna Popiołek - nauczyciel wspomagający w klasie VIa
 • Paulina Klimczak - nauczyciel wspoamgający w klasie VII
 • Anna Spyt - nauczyciel przyrody , wychowawca klasy V,
 • Anna Tymkowicz Szelest - nauczyciel wspomagający w klasie VII
 • Milena Błądek-Byczek - nauczyciel języka polskiego, logopeda, wychowawca klasy VIb
 • Urszula Czyba - nauczyciel matematyki w klasach IV - VII
 • Agnieszka Polańska-Kłaput - nauczyciel chemii
 • Małgorzata Zdziech - nauczyciel informatyki
 • Dagmara Sałęga - nauczyciel języka niemieckiego
 • Anna Siek - nauczyciel plastyki w klasach III - VII
 • Mateusz Grządzielewski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Izabela Kołodziej - pedagog szkolny w klasach III - VII
 • Kinga Kulińska - nauczyciel logopeda
 • Marta Olek - nauczyciel w oddziale rewalidacyjno - wchowawczym
 • Anna Wesołowska - nauczyciel w oddziale rewalidacyjno - wchowawczym
 • Magdalena Pracuch - rehabilitant

Kategoria treści: