Hipoterapia

HIPOTERAPIA

Już od ponad czterech lat uczniowie naszej szkoły biorą udział zajęciach z zakresu hipoterapii. Zajęcia odbywają się systematycznie, co dwa tygodnie w stadninie koni        w Paczółtowicach. Nasi uczniowie z niecierpliwością oczekują na piątkowe wyjazdy „do koników”. Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już
w starożytności, ale jako metoda leczenia, zajęcia tego typu zaczęto wprowadzać w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Hipoterapia jest formą wieloprofilowej rehabilitacji psycho-ruchowej przeznaczonej głównie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi, problemami motorycznymi i niepełnosprawnością umysłową. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Udowodniono, iż hipoterapia wpływa pozytywnie na:

  • korygowanie postawy ciała
  • regulację napięcia mięśniowego
  • motywację do samodzielnego działania
  • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu
  • stymulację i normalizację czucia powierzchniowego
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
  • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
  • kontakt z przyrodą

Obecnie hipoterapia jest bardzo cenioną i pożądaną formą rehabilitacji. Bezsprzecznie     ma pozytywne oddziaływanie na całościowy rozwój dziecka, dlatego bardzo
się cieszymy,    że ci uczniowie naszej szkoły, dla których jest wskazana, mogą brać w niej udział.

Kategoria treści: