Biofeedback

  BioFeedBack

 

                                                                        EEG Biofeedback

Pamięć. Koncentracja. Relaks.

Integracyjna Szkoła Podstawowa oferuje zajęcia terapeutyczne EEG Biofeedback.

 

Metoda ta pozwala poprawić i zoptymalizować prace mózgu człowieka, poprzez:

  • zwiększenie szybkości myślenia
  • poprawę koncentracji uwagi
  • zwiększenie kreatywności i planowania
  • poprawę pamięci
  • obniżenie lęku i napięcia
  • redukcję zaburzeń psychosomatycznych (bóle głowy, zaburzenia snu itp.)

 

Praca metodą EEG Biofeedback zalecana jest szczególnie w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera), ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) oraz zaburzeniami emocjonalnymi
i psychosomatycznymi.
Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego,  przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej. Zaletą tej metody jest wysoka skuteczność i brak efektów ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia tej formy terapii jest wykonanie badania EEG z dokładnym opisem dla celów terapii Biofeedback i kwalifikacja terapeuty. W przypadku osób
z autyzmem i Zespołem Aspergera niezbędne jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu koncentracji uwagi i umiejętności uczenia się.
W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 30 (i więcej) sesji treningowych po ok. 50 minut, prowadzonych minimum 1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie do treningu EEG BFB. Trening biofeedback jest powszechnie stosowany również u osób zdrowych, chcących powiększyć swój potencjał umysłowy, poprawić koncentrację uwagi, nauczyć się panować nad stresem, lękiem, przeciążeniem pracą.

Kategoria treści: