Logopeda

LOGOPEDA SZKOLNY

 

mgr Kinga Kulińska
mgr Agnieszka Mitka

 

„Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli”.

                                      Lucy Moud Montgomery

 

Zadania logopedy szkolnego:

 1. Logopeda organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły.
 2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy przeprowadzanej przez logopedę w szkole.
 3. Profilaktycznie logopeda przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne, służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje
  z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.
 4. Terapią logopedyczną objęte są dzieci z oddziału przedszkolnego, „zerówki” oraz uczniowie klas I –VI posiadający orzeczenie ze wskazaniem do terapii logopedycznej oraz uczniowie z zaburzonym rozwojem mowy. Zajęcia logopedyczne mają formę indywidualną, czas ich trwania uzależniony jest od rodzaju i głębokości zaburzenia oraz możliwości dziecka i wynosi od 30 do 60 minut.
 5. Logopeda układa indywidualny plan terapii, dostosowany do zakresu zaburzeń, potrzeb i możliwości danego dziecka. 
 6. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 7. Logopeda przygotowuje pomoce i materiały do zajęć.
 8. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju
  i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
 9. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.
 10. Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci w szkole należą:

 

- dyslalie np.: rotacyzm, sygmatyzm, kappacyzm;

- opóźnienia rozwoju mowy związane z upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi dziecka;

- zaburzenia mowy o typie afazji.

 

Cele pracy logopedycznej:

 1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 2. Usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja.
 3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 5. Wzbogacanie słownictwa.
 6. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonej w toku ćwiczeń.
 7. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
 8. Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się.

 

Kategoria treści: