Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Zajęcia terapeutyczne Integracji Sensorycznej,
także dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej prowadzona jest we współpracy z wykwalifikowanymi terapeutami. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali Integracji Sensorycznej, dostosowanej do potrzeb dzieci .

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, między innymi:

- mają trudnościami z koncentracją,

- mają problemy ruchowe (słaba koordynacja, mała sprawność ruchowa, trudności z utrzymaniem równowagi),

- nadmiernie unikają lub poszukują wrażeń sensorycznych (dotykowych, słuchowych, wzrokowych itd.),

- mają problemy z mową,

- wycofują się z kontaktów społecznych, źle się czują w zatłoczonych miejscach,

- są nadmiernie aktywne, ruchliwe lub powolne i zbyt spokojne,

- mają trudności z pisaniem, rysowaniem,

- mają problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek),

- nie chcą jeść.

Głównym celem terapii jest dostarczenie dziecku odpowiedniej i kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, które oddziałują korekcyjnie na jego układ nerwowy. Usprawnia ona funkcjonowanie dziecka w różnych sferach oraz wspiera jego rozwój ruchowy.

Ćwiczenia są dla dzieci zabawą i sprawiają im wiele przyjemności.

Zajęcia  Integracji Sensorycznej oferowane są wszystkim dzieciom, które potrzebują takiej formy terapii.

Kategoria treści: