Plan lekcji

                                                                                                      PLAN LEKCJI 2017/2018

Dzień tygodnia

Lp.

Godzina zajęć

I

II

III

IV

V

VIa

VIb

VII

PONIEDZIAŁEK

1.

8:00-8:45

      j. polsli muzyka

religia

matematyka

j. angielski

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne matematyka j. polski

przyroda

j. angielski

zajęcia z wych.

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne j. angielski matematyka

j. polski

przyroda

religia

4.

10:45-11:30

z. edukacyjne e. plast. z. edukacyjne informatyka j. angielski

matematyka

j. polski

muzyka

5.

11:40-12:25

z. wyrównawcze z. wyrównawcze z. wyrównawcze przyroda informatyka

j. angielski

j.polski

matematyka

6.

12:40-13:25

gim. korekcyjna gim. korecyjna gim. korekcyjna zajęcia z wych. przyroda

technika

informatyka

j. polski

7.

13:35-14:20

wf wf wf   technika

informatyka

zajęcia z wych.

geografia

8.

14:30-15:15

        wf/dz

wf

wf

wf

WTOREK

 

 

         

 

 

 

1.

8:00-8:45

        wf/dz. wf wf wf/dz

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne religia j. niemiecki matematyka j. polski historia j. angielski

3.

9:50-10:35

j. angielski z. edukacyjne z. edukacyjne religia j. niemiecki historia j. polski fizyka

4.

10:45-11:30

z. edukacyjne j. angielski z. edukacyjne matematyka zajęcia z wych. religia j. niemiecki j. polski

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne z. edukacyjne wf technika j. polski j. niemiecki matematyka historia

6.

12:40-13:25

z. wyrównawcze z. edukacyjne j. angielski wf j. polski zajęcia z wych. religia matematyka

7.

13:35-14:20

      j. polski historia matematyka muzyka j. niemiecki

8.

14:30-15:15

        wf wf wf wf ch/ inf

ŚRODA

 

 

               

1.

8:00-8:45

religia     j. polski wf/ch wf wf wf

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne z. komputerowe j. angielski matematyka j. polski historia biologia

3.

9:50-10:35

z. komputerowe z. edukacyjne religia przyroda j. angielski matematyka j. polski geografia

4.

10:45-11:30

wf religia z. edukacyjne historia przyroda j. angielski matematyka j. polski

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne wf z. edukacyjne matematyka j. polski przyroda j. angielski historia

6.

12:40-13:25

z. wyrównawcze eduk. muzyczna z. edukacyjne wf religia historia przyroda matematyka

7.

13:35-14:20

        wf wf wf wf

8.

14:30-15:15

               

CZWARTEK

 

 

               

1.

8:00-8:45

    e. plast. j. polski

WDŻwR

WDŻwR WDŻwR j. niemiecki

2.

8:55-9:40

j. angielski z. edukacyjne z. edukacyjne j. niemiecki j. polski matematyka plastyka chemia

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne j. angielski z. edukacyjne matematyka plastyka j. niemiecki j. polski chemia

4.

10:45-11:30

z. edukacyjne z.edukacyjne j. angielski religia matematyka plastyka j. niemiecki j. polski

5.

11:40-12:25

robotyka z. komputerowe e. muzyczna wf j. niemiecki j. polski matematyka plastyka

6.

12:40-13:25

  z. edukacyjne z. wyrównawcze plastyka religia j. polski technika fizyka

7.

13:35-14:20

        wf wf wf wf

8.

14:30-15:15

               

PIĄTEK

 

 

               

1.

8:00-8:45

religia     WDŻwR wf/ch wf wf wf

2.

8:55-9:40

wf z. edukacyjne z. edukacyjne matematyka z. wyrównawcze j. polski przyroda j. angielski

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne z. edukacyjne wz. edukacyjne muzyka j. angielski matematyka j. polski biologia

4.

10:45-11:30

j. niemiecki wf z. edukacyjne j. polski przyroda j. angielski matematyka religia

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne j. niemiecki wf j. angielski matematyka przyroda religia j. polski

6.

12:40-13:25

z. wyrównawcze religia j. niemiecki wf j. polski muzyka j. angielski matematyka

7.

13:35-14:20

        wf wf wf wf

8.

14:30-15:15