Plan lekcji

                                                                                                      PLAN LEKCJI 2016/2017

Dzień tygodnia

Lp.

Godzina zajęć

Ia

Ib

II

III

IV

Va

Vb

VI

PONIEDZIAŁEK

1.

8:00-8:45

z. edukacyjne   z. edukacyjne j. angielski j. polski

z. techniczne

religia

matematyka

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne religia z. edukacyjne z. edukacyjne matemtyka

j. polski

przyroda

j. angielski

3.

9:50-10:35

wf wf wf wf j. angielski

matematyka

j. polski

przyroda

4.

10:45-11:30

gim. korekcyjna g. korekcyjna gim. korekcyjna gim. korekcyjna przyroda

j. angielski

matematyka

j. polski

5.

11:40-12:25

z. wyrównawcze z. wyrównawcze z. wyrównawcze z. wyrównawcze z. komputerowe

przyroda

j. angielski

j. polski

6.

12:40-13:25

KOŁO z. edukacyjne     zzw

religia

zzw

z. komputerowe

7.

13:35-14:20

        z. wyrównwcze

muzyka

historia

zzw

8.

14:30-15:15

         

 

 

 

WTOREK

 

 

         

 

 

 

1.

8:00-8:45

  j. niemiecki     wf/dz. wf/dz. wf/dz wf/dz

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne religia z. edukacyjne j. niemiecki matematyka j. polski historia

3.

9:50-10:35

religia z. edukacyjne wf z. edukacyjne historia j. niemiecki matematyka j. polski

4.

10:45-11:30

z. edukacyjne z. edukacyjne z. komputerowe religia j. polski historia j. niemiecki matematyka

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne wf matematyka j. polski religia j. niemiecki

6.

12:40-13:25

z. wyrównawcze z. edukacyjne j. niemiecki z. edukacyjne religia j. polski muzyka z. technczne

7.

13:35-14:20

        wf/ch. wf/ch. wf/ch. wf/ch.

8.

14:30-15:15

               

ŚRODA

 

 

               

1.

8:00-8:45

j. angielski       z. wyrównawcze religia z. komputerowe przyroda

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne j. angielski matematyka j. polski religia

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne przyroda j. angielski matematyka j. polski

4.

10:45-11:30

z. komputerowe religia z. edukacyjne z. edukacyjne j. polski zzw j. angielski matematyka

5.

11:40-12:25

wf wf eduk. muzyczna zajęcia komputerowe matematyka j. polski przyroda j. angielski

6.

12:40-13:25

eduk. muzyczna eduk. muzyczna j. angielski z. edukacyjne wf/ch wf/ch wf/ch wf/ch

7.

13:35-14:20

        wf/dz wf/dz wf/dz wf/dz

8.

14:30-15:15

        SKS/4 SKS SKS SKS

CZWARTEK

 

 

               

1.

8:00-8:45

KOŁO   KOŁO j. niemiecki

z. techniczne

WDŻwR WDŻwR historia

2.

8:55-9:40

religia z. edukacyjne z. edukacyjne z. edukacyjne j. niemiecki j. polski matematyka plastyka

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne j. angielski z. edukacyjne z. edukacyjne matematyka plastyka j. niemiecki j. polski

4.

10:45-11:30

z. edukacyjne z.edukacyjne z. edukacyjne j. angielski j. polski matematyka plastyka j. niemiecki

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne z. edukacyjne j. angielski religia plastyka j. niemiecki j. polski matematyka

6.

12:40-13:25

j. niemiecki z. komputerowe z. edukacyjne eduk. plastyczna religia przyroda j. polski muzyka

7.

13:35-14:20

        wf/4 wf/4 wf/4 wf/4

8.

14:30-15:15

               

PIĄTEK

 

 

               

1.

8:00-8:45

j. angielski       wf/ch wf/ch wf/ch wf/ch

2.

8:55-9:40

z. edukacyjne z. edukacyjne religia z. edukacyjne j. angielski matematyka j. polski przyroda

3.

9:50-10:35

z. edukacyjne z. edukacyjne wf z. edukacyjne przyroda j. angielski matematyka j. polski

4.

10:45-11:30

wf wf z. edukacyjne z. edukacyjne j. polski przyroda j. angielski matematyka

5.

11:40-12:25

z. edukacyjne j. angielski z. edukacyjne wf matematyka zajęcia komputerowe przyroda religia

6.

12:40-13:25

    z. edukacyjne z. edukacyjne muzyka j. polski z. techniczne j. angielski

7.

13:35-14:20

        wf/dz wf/dz wf/dz wf/dz

8.

14:30-15:15