Dokumenty - Niepubliczne Przedszkole

1. REKRUTACJA

Zasady rekrutacji:
Niepubliczne Przedszkole w Radwanowicach przyjmuje dzieci w wieku 2,5 - 4 lat. Zgłoszenie dziecka przyjmowane jest w sekretariacie
od dnia 1 marca. Rodzic/prawny opiekun składa wypełniony druk Karty zapisu oraz załączniki  (dostępny w sekretariacie lub do pobrania
ze strony). O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

a) Karta przyjęcia dziecka do przedszkola z terenu Gminy Zabierzów

b) Wniosek o kontynuowanie przez dziecko przedszkola spoza terenu Gminy Zabierzów

c) Karta przyjęcia dziecka do przedszkola spoza terenu Gminy Zabierzów

d) Wniosek o kontynuowanie przez dziecko przedszkola z terenu Gminy Zabierzów